Hevosharrastus osana työelämää: Johtamistaidot kehittyvät tallilla

Jokainen hevosharrastaja tietää, että lajillamme on monia hyviä puolia sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Hevosten kanssa toimiminen voi olla yllättävä ja tehokas tapa kehittää mm. johtamis- ja auktoriteettitaitoja. Vaikka hevoset eivät ole perinteisiä liikekumppaneita, niiden kanssa työskentely tarjoaa omanlaisensa näkökulman ja oppimiskokemuksen, joka siirtyy tehokkaasti myös työelämän haasteisiin.

Hevosten kanssa työskentely ei edellytä aikaisempaa hevoskokemusta tai ratsastustaitoja. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka haluavat kehittää omia johtamis- ja auktoriteettitaitojaan, olivatpa he sitten liike-elämän ammattilaisia, tiimin vetäjiä tai yksilöitä, jotka haluavat pelkästään henkilökohtaista kasvua.

Miksi juuri hevoset? 

Hevoset ovat sosiaalisia ja herkkiä eläimiä, jotka reagoivat voimakkaasti ympäristöönsä sekä ihmisiin. Niiden kyky lukea ihmisten eleitä ja tunteita tekee niistä rehellisen peilin omalle käyttäytymisellemme. Toimiessa hevosten kanssa, niiden reaktiot heijastavat selkeästi ihmisen toimintaa ja energiaa. 

Samassa saa mahdollisuuden oppia johtamis- ja auktoriteettitaitoja ihan käytännössä sekä reaaliaikaista palautetta. Monet ovat tämän kokemuksen avulla löytäneet paremman ymmärryksen itsestään ja oivaltaneet, miten nämä taidot ilmenevät vuorovaikutuksessa hevosten kanssa. Hevoset myös opettavat tiimityön merkitystä ja auttavat parantamaan ryhmädynamiikkaa.

Hevosten vaikutus sosiaalisiin taitoihin on moniulotteista. Se tarjoaa käytännön oppimista, joka saattaa olla haastavaa tai jopa teennäistä saavuttaa perinteisemmissä oppimisympäristöissä. Hevosten kanssa toimiminen vaatii vuorovaikutusta, tarkkuutta ja selkeyttä, mikä tekee harrastuksesta mitä mainioimman harjoituksen sosiaalisten taitojen suhteen. Hevosten herkkä reagointi ja ihmistä peilaava luonne tekevät niistä voimakkaita työkaluja erilaisten elämäntaitojen kehittämisessä. 

Esimerkkejä

 • Hevoset vaativat selkeää ja johdonmukaista viestintää. Hevoset ovat herkkiä havainnoijia ja reagoivat hienovaraisesti eleisiin ja ääniin. Työelämässä tulee oppia ilmaisemaan itsensä selkeästi ja varmistamaan, että viestit tulevat ymmärretyiksi.
 • Hevoset reagoivat aitoon ja tasapainoiseen läsnäoloon. Hevosten kanssa työskennellessä ihmiset oppivat tiedostamaan omat tunteensa ja energiansa, mikä taas edistää itsetuntemusta.
 • Hevoset ovat herkkiä tuntemaan ihmisten mielialoja ja tunnetiloja. Hevosen kanssa kehittyy taito lukea muiden eleitä ja vastata niihin. Tämä vahvistaa empatiakykyä sekä tunneälyä, mikä on olennaista vuorovaikutustaidoissa ja tiimityössä.
 • Hevosten luottamus on ansaittava. Hevoset ovat luontaisesti laumaeläimiä ja rakentavat vahvan luottamuksen vuorovaikutuksessa toisten hevosten kanssa. Hevosen luottamus on ansaittava, mikä vaatii kärsivällisyyttä, oikeudenmukaisuutta, johdonmukaisuutta ja varsinkin sitä luotettavuutta.
 • Hevosten kanssa työskennellessä saattaa ilmetä odottamattomia tilanteita ja usein onkin tehtävä nopeita päätöksiä. Tämä auttaa kehittämään päätöksentekokykyäsi paineen alaisena ja opettaa priorisointitaitoja, joita voi soveltaa monimutkaisiin tilanteisiin työelämässä.

Tilanteisiin sopivia harjoituksia

Perinteiset johtamiskoulutukset keskittyvät pääasiassa tehtävien hallintaan, jättäen taka-alalle tunteiden käsittelyn ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämisen. Esimerkiksi maasta käsin tapahtuva työskentely hevosten kanssa painottaa juuri näitä piirteitä ja on samalla uudenlainen oppimistilaisuus.

Johtamistaitoja testataan monin eri tavoin hevosten parissa. Herkän tai aran hevosen kanssa jo riimun laittaminen vaatii erityisen hienovaraista lähestymistapaa, kuten myös sellaisen hevosen kanssa, joka ei anna tarhasta kiinni. Erilaisissa tilanteissa erilaiset johtamistavat nousevat esiin. Jos hevonen osoittaa aggressiivisuutta puremalla, johtajan on kyettävä olemaan näyttämättä omaa pelkoaan. 

Jos taas ihmisellä on vaikeuksia rajojen asettamisessa, voi tehtävänanto olla, että yksikään hevonen ei saa tulla ja viedä kannetusta ämpäristä rehua. Tämä tarjoaa konkreettisen tilaisuuden harjoitella selkeiden rajojen asettamista ja niiden ylläpitämistä. Tällainen käytännön oppimiskokemus voi tuoda arvokasta näkökulmaa perinteiseen johtamiskoulutukseen ja auttaa kehittämään monipuolisempia taitoja tiimityössä ja päätöksenteossa.

Hevosten kanssa toimiminen tarjoaa siis hienon mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitoja esimerkiksi nykyistä tai tulevaa työelämää varten. Se vaatii keskittymistä, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta ja nämä taidot voidaan tehokkaasti siirtää työelämän erilaisiin tilanteisiin. Hevoset eivät pelkästään ole mielenkiintoisia eläimiä, vaan myös arvokkaita opettajia, jotka voivat auttaa meitä kasvamaan paremmiksi ihmisiksi ja toimimaan tehokkaammin työympäristössämmekin.

Osittain lähteenä käytetty: Katri Palo-oja-Mertanen kouluttaa hevosten avulla tunneälykkäitä johtajia | Hevoset (hevosmessut.fi)
Kuvituskuvat: Pixabay

Kommentoi

0
  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan
  Scroll to Top